Základná Disc Golfová terminológia

Tee Pad (miesto odhodu, odhodisko) - Miesto alebo určená oblasť, z ktorej sa vykonáva prvý hod na jamku. Tee Pad býva obyčajne z betónu, gumy alebo častokrát v našich podmienkach aj prírodný.

The Basket (kôš) – Hra Disc Golf rapídne pokročila s vynajdením "Steady" Ed’s Disc Pole Hole alebo „Basket“. Keď disk pristane v tomto koši, jamka je považovaná za dokončenú.

Throw (hod) – Činnosť, ktorá posúva disk smerom ku košu. Môže byť docielená rôznymi technikami hodu: Backhand, Forehand, Roller. Každý hod sa počíta do skóre jednotlivého hráča.

Lie (miesto dopadu) – Miesto, kde popadne hodený disk. Často je označený mini-diskom, z kterého následne hráč pokračuje.

Par (norma) – Tak ako v klasickom golfe, každá Disc golfová jamka má určenú "normu". Je to očakávaný počet hodov, ktorými by mal hráč zahrať konkrétnu jamku. Pre profesionálnych Disc golfistov, každá jamka je pár 3, čo robí celkový pár pre 18 jamiek vždy 54. Slúži to k zjednodušeniu hry.

Drive (najdlhší hod) – Ľubovoľný hod z miesta odhodu alebo z poľa určený k dosiahnutiu maximálnej vzdialenosti.

Approach (priblíženie) – Zvyčajne druhý hod, určený pre priblíženie disku do dohadzovacej vzdialenosti ("putting distance")

Putt (dohodenie)– Posledný(é) hod(y) jamky s cieľom pristátia disku v koši. Je to každý hod v kruhu o polomere 10 metrov.

Ace (eso) – Známe ako jamka na jeden hod, tzn. eso dosiahne hráč, kterého disk pri prvom hode skončí v koši. Esá sú v Disc golfe častejšie ako je tomu v klasickom golfe.

The Circle (kruh) – Pomáha definovať skutočný Disc golf "putt". Ak hráč hádže disk na kôš z miesta v kruhu vo vzdialenosti menšej ako 10 metrov (30ft) musí nasledovať dodatečné pravidlá presne definované PDGA. Zjednodušene, ak ste vo vymedzenom kruhu, Váš disk musí skončiť v koši predtým ako sa ľubovoľná časť Vášho tela dotkne miesta za mini-markerom v smere ku košu. Nedodržanie tejto podmienky môže viesť k trestnému hodu.

V prípade, že Vám tu chýba nejaký výraz, s ktorým ste sa stretli a chceli by ste doplniť, neváhajte a kontaktujte náš HurraDisc Team.


© HURRA DISC s.r.o., Všetky práva vyhradené | Webové stránky od AiVision, s.r.o. - e-shop riešenie AiShop