Technika hodu

The Putt (Posledný hod na kôš - dohodenie):

Najdôležitejší hod, ktorý môžeš vykonať je práve "putt". Veľa hráčov sa koncentruje na vzdialenosť, ale keď vieš hodiť disk do koša na 10 metrov s pravidelne, môžeš vyhrať aj tie najdlhšie jamky. Ak chceš vyhrať, zameraj sa na posledný hod diskom na kôš a nechaj vzdialenosť a silu pracovať prirodzene.

Koordinácia svalov si vyžaduje plne automatický pohyb. Podobne ako v baseballe a klasickom golfe je dôležité si vytrénovať švih. Akonáhle sa budeš schopný vedieť koncentrovať na spleť reťazí, ktorými je tvoj cieľ, na silu vetra, na nevšímanie si publika, a iné faktory, pravdepodobnosť, že by si netrafil sa podstatne zníži.

Stoj čelne ku košu. Uvoľni sa a snaž sa zachytiť smer vetra na svojej tvári. Niektorí hráči zvyknú pustiť pár stebiel trávi na zem aby sa presvedčili o sile a smere vetra. Vietor zo strany nemá veľmi veľkú váhu pokým nepotrebuješ hádza disk po krivke. Protivietor spôsobí dopad disk vyššie ako je tvoj cielený bod a vietor od chrbta presne naopak, to znamená, že disk dopadne nižšie. Viac vetra, viac možností dopadu disku. V tomto prípade viac skúseností a ťažší disk určite pomôžu.

0

Ako ďalšie sa pootoč o 45° voči cieľu. Ver tomu alebo nie, je to pozícia kde obyčajne dochádza k vypusteniu disku pri backhandovom hode. Následne odhadni vzdialenosť a pohni ramenom s diskom v ruke smerom k cieľu pod žiadanou rýchlosťou a uhlom. Vyber si bod, na ktorý sa zameriaš. Reťaz, značka, alebo čokoľvek, ale zaostri na to pokým neuvidíš nič iné. Potom hoď len svojou mysľou. Pozeraj sa jako disk trafí bod, na ktorý si disk mieril.

Teraz hoď! Ak niečo preruší tvoju koncentráciu skús to znova. Ak sa dostaneš do štádia, keď dokážeš disk trafiť do koša pravidelne s vylúčením rôznych rušivých vplyvov, začni pracovať na zvyšku svojej hry.

Poznámka: "Sweet Spot" na koši je medzi prvou a druhou reťazou na pravej strane rúrky, v prostriedku mezdi vrchom koša, kde sú upevnené reťaze a spodnou časťou, ktorá slúži na zachytenie disku (pre ľavákov opačne).

The Approach (Priblíženie):

Jedná sa o hod zo vzdialenosti väčšej ako 10 metrov. V tomto prípade musíme voliť hod na stredné vzdialenosti. Ak hodu na kôš nebránia žiadne překážky, konkrétny hod sa veľmi nelíši od puttu, ale je dôležité aby v prípade netrafenia disku do koša disk ostal vo vzdialenosti bezpečnej pre dokončenie konkrétnej jamky.

Drop throw (padajúci hod) – Je to hod , ktorý je najistejší. Cieľom je hodiť disk tak aby v oblasti koša dopadal k zemi, čo nám zaručí, že disk nepreletí ďaleko za kôš. To by nám výrazne zkomplikovalo následný putt. Disk by mal zostať vo vzdialenosti 3-5 metrov.

Curved throw (hod po zakrivenej trajektórii) – Prekážky medzi vami a košom si častokrát vyžadujú použitie iného približovacieho hodu. Ako veľmi disk natočíte pri jeho vypustení sa odrazí na jeho trajektórii a uhle pod kterým dopadne na zem, ak je disk stabilný (stable). Tento typ hodu si vyžaduje trochu praxe, aby bolo možné odhadnúť správanie konkrétneho disku, například pri bočnom vetre a podobne.

Side arm throw (hod z boku) – Tento hod z boku je veľmi efektívny, avšak ak tento hod natrénovaný nemáte, pravdepodobne klasický back-handový hod bude istejší. Samozrejme tento hod je veľmi dôležitý, pretože častokrát sa ocitnete v situácii kedy back-hand jednoducho použiť možné nebude. Pamatajte, že charaketeristika letu bude opačná ako pri back-hande kôli opačnej rotácii.

Upside down throw (prevrátený hod) – Efektívny pravotočivý hod. Začína podobne ako uchopenie disku pri hode z boku s tým rozdielom, že disk vypustíte približne vo vertikálnej polohe. Je to možné prirovnať baseballovevému nadhodu. Disk by mal byť mierený doľava od koša a cielený do priestoru približne 30 stupňov nad horizontom. Disk sa počas hodu pretočí a dopadne na svoju vrchnú stranu.

Tomahawk – Podobný prevrátenému hodu. Je dobre použiteľný v hustom poraste, čím znižujeme šancu, že zasiahneme nejakú prekážku.

The overhand wrist flip (flip ponad ruku) – Je nevyhnutný, ak Váš disk dopadol tak tesne k prekážke, kde back-hand ani side arm nie je možný a potrebujete hodiť určitú vzdialenosť. Poloha vypustenia disku je vyššie ako při iných hodoch a dobrá vzdialenosť môže byť dosiahnutá s minimálnym pohybom tela.

Rollers – Je veľmi špecifický, ale niektorý hráči nájdú jeho využitie. Disk dokáže svojím kotúľavým pohybom podliezť akúkoľvek překážku, ktorá nesiaha nižšie ako je priemer disku. Na to má tento štýl hodu dobré uplatnenie.

Teeing Off (Hod z miesta odhodu)

Ak ste dostatočne zvládli techniku predošlých hodov, môžete sa zamerať na silu, cez ktorú sa dopracujete k tým najdlhším hodom. Sila však musí byť presunutá do rýchlosti švihu.

Back-hand throw (backhandový hod) – Je najrozšírenejší typ hodu. Pri tomto hode je veľmi dôležitým samotné uchopenie disku, ktoré ovplyvňuje presnosť, prenáša silu a kontroluje letovú dráhu disku. Prsty by mali byť pevne pritlačené o vnútornú hranu disku a palec by mal byť pevne zovretý z hornej strany približne v pozícii ukazováka, ktorý je na strane spodnej.


© HURRA DISC s.r.o., Všetky práva vyhradené | Webové stránky od AiVision, s.r.o. - e-shop riešenie AiShop