Pod štúdiou sa myslí

a) Dôkladné posúdenie možnosti realizácie disc golfového ihriska. Na dané ihrisko sú kladené určité požadavky, ktorými sú:

  • spokojnosť – uspokojenie a splnenie požiadaviek investora, resp. organizácie, ktorá zvažuje realizáciu disc golfového ihriska
  • bezpečnosť – navrhnuté ihrisko by malo byť bezpečné jednak pre hráčov, ale aj pre iných, ktorí sa v danom prostredí zdržujú alebo ním prechádzajú a nehrajú
  • dostupnosť – disc golfové ihrisko by sa malo snažiť splniť požiadavky nielen začiatočníkov, ale aj pokročilých hráčov samozrejme s prihliadnutím na požidavky a zámer investora
  • rozmanitosť – cieľom je navrhnúť vyrovnané disc golfové ihrisko so širokým spektrom jamiek – pravotočivá, ľavotočivá, priama, dlhá, krátka, ...
  • šetrnosť k prírodnému prostrediu – je rozumné využiť prirodzené prostredie, ktoré máme k dispozícii a nesnažiť sa nasilu do neho zasiahnuť

b) Približná cenová kalkulácia, s kterou je potrebné počítať. K tej sa dopracujeme na základe požiadaviek investora na dané disc golfové ihrisko a prevedenia jeho jednotlivých prvkov.

c) Predloženie harmonogramu realizácie. Majte na pamäti, že štúdia je nezáväzná a určite Vám ponúkne dobrú predstavu o prípadnej realizácie disc golfového ihriska vo Vašom areáli. Preto neváhajte a kontaktujte nás.


© HURRA DISC s.r.o., Všetky práva vyhradené | Webové stránky od AiVision, s.r.o. - e-shop riešenie AiShop