Projekt

a) Projekt obsahuje detailný návrh ihriska schválený investorom. Tu sú už zakomponované všetky prvky disc golfového ihriska:
 • Plocha – ihrisko je navrhnuté na plochu, ktorá je k dispozícii, pričom se prihliada ku kľúčovým kritériám konzultovaných s klientom (napr. fairways, úroveň, atp.)
 • Počet jamiek – vätšina ihrísk má 9 alebo 18 jamiek, ale 12, 24 či dokonca 27 jamkové ihriská nie sú výnimkou (tradične je počet jamiek deliteľný číslom 3) – vychádza sa z dostupnej plochy a nárokov na ihrisko
 • Dĺžka jamiek – snahou je navrhnúť viacúčelové ihrisko, t.j. ihrisko vhodné ako pre začiatočníkov a rekreačných hráčov, tak pre hráčov pokročilých a zkúsených – z tohoto dôvodu navrhneme dĺžky jednotlivých jamiek, ich priemernú dĺžku, celkovú dĺžku ihriska a celkovú dĺžku trás pre určitý okruh hráčov
 • Jamka – pre každú jamku by mala existovať viac ako jedna cesta, ako ju zdolať (alternatívne letové dráhy) – ďalej by v blízkosti koša nemalo byť príliš mnoho prekážok
 • Miesto odhodu/Odhodisko – v projekte sú uvedené konkrétne rozmery a materiál odhodiska
 • Kôš/Cieľ – určuje, či ako cieľ bude nainštalovaný kôš (schválený PDGA) alebo alternatívna méta – pri použití košov schválených Profesionálnou DiscGolfovou Asociáciou sa v projekte definuje aj presná výška inštalácie, ktorá splní oficiálne kritéria
 • Informačné tabuľky – na každom mieste odhodu je tabuľka (Tee-sign) poskytujúca informácie o danej jamke (tu je potrebné vyriešiť s investorom, nakoľko bude jednoduchá alebo podrobná) – ak to špecifikácia daného ihriska vyžaduje, je možné využiť aj ďalšie tabuľky, ktoré by mali byť v projekte spomenuté – investor dostane k posúdeniu konkrétne grafické prevedenie tabuliek
 • Pár/Norma – pre každú jamku sa stanoví, na koľko hodov by mali byť zdolané (tento počet hodov sa obvykle objavuje na informačných tabuľkách jednotlivých jamiek) – podľa tejto informácie budú schopni ai hráči iných skupín túto normu prepočítať podľa svojích hracích schopností
 • Rozvrhnutie ihriska – návrh ihriska je prevedený s maximálnym dôrazom na bezpečnosť, t.j. eliminácia kríženia jednotlivých jamiek, tzv. slepých miest, atp.
 • Bezbariérovosť – veľká snaha je kladená aj na to, aby bolo ihrisko dostupné hráčom s fyzickým postihnutím

b) Terénne úpravy, ktoré boli s investorom dohodnuté, ich rozpis a časová náročnost.

c) ScoreCard, ktorá bude pre ihrisko vytvorená a dodaná investorovi v elektronickej podobe.

d) Informačná tabuľa s plánikom a rozvrhnutím celého ihriska, stručnými pravidlami hry a normou ihriska (v podobě grafického návrhu).

e) Realizácia a jej presný harmonogram.

f)  Alternatívne prvky:

 • odpadkové koše areálu
 • lavičky
 • prístrešky
g) Špecifikácia materiálu, ktorý bude použitý.

  © HURRA DISC s.r.o., Všetky práva vyhradené | Webové stránky od AiVision, s.r.o. - e-shop riešenie AiShop