Inštalácia

  • pri inštalácii sa postupuje podľa stanoveného harmonogramu
  • inštaluje sa materiál a prvky špecifikované v projekte
  • inštalácia je projektom presne určená
  • plne rešpektujeme pripomienky investora, pretože nie vždy sa dá dopredu všetko presne určiť a je možné, že počas realizácie sa stanovisko investora zmení
  • inštalácia alternatívnych prvkov (lavičky, prístrešky, …) je obyčajne časovo náročnejšia, a preto s tým treba počítať
  • po dokončení prác je dielo predané investorovi

© HURRA DISC s.r.o., Všetky práva vyhradené | Webové stránky od AiVision, s.r.o. - e-shop riešenie AiShop