Disc Pole Holes™ - Tee Signs - Tee Pads

Každé Disc golfové ihrisko je charakterizované tromi základnými komponentami, kterými sú: Disc Pole Holes™ (kôš, cieľ na ktorý hádžeme), Tee Signs (značka) a Tee Pads (odhodisko alebo miesto odhodu). Pri návrhu ihriska sú tieto komponenty najdôležitejšími, ktoré je potrebné zvážiť, no netreba však zabúdať na prvky akými sú cvičné koše, lavičky, odpadkové koše, ktoré sa už častokrát nachádzajú v danom parku alebo areály, kde plánujeme danú inštaláciu.


Disc Pole Hole™ (Kôš)

Najdôležitejší prvok Disc golfového ihriska.

Kôš je hlavným a najdôležitejším prvkom Disc golfového ihriska. Je to vlastne tyč, ktorá sa pri permanentnom ihrisku kotví do zeme, na ktorej je kôš, kde končí disk v poslednej fázi hodu. Vo vrchnej časti je nosná konštrukcia, ktorá nesie reťaze slúžiace na zachytenie disku. Rozhodnutie o jeho umiestnení závisí od predpokladov danej plochy, ktorú máme k dispozícii a taktiež od náročnosti plánovaného ihriska.

Koše môžu byť rôzneho typu. Koše neprenosné, ktoré sa permanentne inštalujú do danej lokality. Koše prenosné, ktoré majú v spodnej časti obruč zabezpečujúcu stabilitu. Ďalej sú to koše, ktoré sa dajú sezónne odstrániť. Do zemi sa umiestni tzv. kotva, ktorých môže byť v zemi viac ako košov a v tomto prípade sa nám ponúka možnosť alternatívneho umiestnenia koša na inom mieste.

Koše môžu mať rôznu povrchovú úpravu v rozličnom farebnom prevedení.

0


Tee Sign (Značka)

Mapka jednotlivej jamky ihriska

Umiestnené v blízkosti každého miesta odhodu. Udávajú dôležitú informáciu akou je vzdialenosť, pár, uprednostňovaná stopa letu, riziká a územie mimo hracie pole. Sponzorované značky majú dve polia, kde prvé ponúka vyššie spomínanú informáciu a to druhé je venované konkrétnemu sponzorovi, prípadne reklame. Niekedy je možné použiť aj iné značky akými sú značky hraníc ihriska alebo značky popisujúce pravidlá.

0


Tee Pad (Odhodisko)

Základ pre začiatok každej jamky

Pre každú jamku, miesto odhodu poskytuje pevný základ, z ktorého hráč absolvuje prvý hod na konkrétnu jamku. Odhodisko by malo poskytovať stabilný podklad pre nohy. Môže to byť betónová tabuľa, alebo vysokohustotná guma, prípadne umelá tráva. Mali by byť vysokoodolné voči opotrebeniu. Inštalácia alternatívnych podstavcov určených pre odhod disku dodá jamke zaujímavosť a pridá na zábave.

0


© HURRA DISC s.r.o., Všetky práva vyhradené | Webové stránky od AiVision, s.r.o. - e-shop riešenie AiShop