Druhy diskov

Výrobcovia diskov vyrábajú disky pre každú situáciu, s ktorou sa môžete stretnúť od miesta odhodu až po koniec jamky (kôš). Či už hráte na priestrannom disc golfovom ihrisku alebo vzúženom priestore plnom prekážok, vždy ja na výber zobrovskej škály diskov scieľom vyhovieť konkrétnemu hodu.

Distance Driver (disk na veľké vzdialenosti)

Distance Driver bol navrhnutý aby umožnil hráčovi dosiahnuť čo najväčšiu vzdialenosť. Pri použití správnej, niektoré disky Vám poskytnú priamočiari let aniektoré disky majú vkonečnej fáze letu tendenciu zatáčať doprava alebo doľava. Niektoré sú navrhnuté pre veterné podmienky aniektoré majú lepšiu kĺzavosť, ktorá dodá aj začiatočníkom určitú vzdialenosť naviac.

 • maximálna vzdialenosť
 • ťažšia kontrola

Fairway driver

Dodá hráčovi istotu hodu pri dlhších ale aj kratších vzdialenostiach. Tieto disky dodajú presnosť a kontrolu nad diskom. Začiatočníci si tento typ disky ľahko obľúbia, hlavne preto, že sa veĺmi dobre ovláda.

 • odpovedajúca vzdialenosť pri veľmi dobrej kontrole disku
 • hodnotný disk pre vzdialenostné hody a dlhšie približovacie hody
 • vhodné pre začiatočníkov
 • pomáha zvýšiť sebadôveru pre svoju zvýšenú presnosť konsistenciu

Mid-Range (disk na stredné vzdialenosti)

Mid-Range je navrhnutý tak, aby poskytoval presnosť a kontrolu pre široké spektrum hodov. Tieto univerzálne disky sú efektívne vo rôznych štádiách hry, od vzdialenostného hodu, cez stredné vzdialenosti až k hodom približovacím, dokonca aj dohadzovacím do koša.

 • navrhnutý poskytnúť presnosť na stredné vzdialenosti
 • univerzálny disk, ktorý je vhodný pre rôzne fázy hry a techniky hodu

Putt and Approach (disk na zakončenie)

Putt and Approach sú disky špeciálne nevrhnuté pre „putting“, tj. konečnú fázu hodu na kôš. Vhodné pre krátke hody, kde hráč dokáže veľmi dobre kontrolovať jeho trajektóriu. Hráč dokáže kontrolovať správanie disky a tým je vhodný pre všetky hráčske úrovne.

 • navrhnuté pre zodpovedné, presné hody na krátke vzdialenosti

Rekreačné disky

Rekreačné disky vyrobené pre diskové hry, kde sa disk hádže a následne chytá. Vhodné pre chvíle s priateľmi, na pláži alebo v prírode.

 • ideálne pre hry, ktoré vyžadujú chytanie disku

Letové charakteristiky disku

Hodnotenie letu disku môžeme rozdeliť do štytoch hlavných kategorií: Speed, Glide, Turn a Fade. Tieto charakteristiky môžu byť použité pre hodnotenie rôznych aspektov letu konkrétneho disku. Každý disk má svoju charakteristiku letu, ktorá ho robí jedinečným. Tieto kategórie presne vystihujú letové vlastnosti disku a veĺmi dobre slúžia na porovnávanie diskov medzi sebou. Vychádzajú z backhandového hodu.

SPEED (rýchlosť):

Je schopnosť disku prenikať vzduchom. Stupnica pre hodnotenie je od 1 po 13. Disky s vyšším číslom sú rýchlejšie. Rýchlejšie disky letia ďalej proti vetru s vynaložením menšej námahy. Pomalšie disky si vyžadujú viac sily, ale je menšia šanca, že preletia kôš.

GLIDE (kĺzavosť):

Kĺzavosť charakterizuje vlastnosť disku sa niesť vzduchom. Disky s vyšším číslom sú vhodnejšie pre začiatočníkov, kde z nich dokážeme dostať maximálnu vzdialenosť, hlavne keď máme spodný vietor. Kĺzavosť je hodnotená stupnicou od 1 po 7. Začiatočníci, ktorí by chceli dosiahnuť väčšiu vzdialenosť, by mali určite siahnuť po disku s vyššou kĺzavosťou.

TURN (natáčanie pri veľkej rýchlosti):

Presnejšie toto kritérium hodnot´tendenciu disku zatáčať v počiatočnej fázi letu alebo sa nakloniť doprava pre (RHBH hody). Disk s číslom +1 je najviac odolný voči jeho preklopeniu, pokým disk s číslom -5 zatočí najviac Disky s označením od -2 do -5 sú vhodné aj pre rolovanie.

FADE (natáčanie pri malej rýchlosti):

Hodnotí tendenciu disky zatáčať doľava (pre RHBH hody) v konečnej fázi letu. Disk s 0 by mal dopadnúť najpriamejšie, zatiaľ čo disk s číslom 5 ostro zabočí na konci svojej dráhy. U diskov s vysokou hodnotou sa dá ich správanie predpokladať aj počas silného vetra.

Chovanie diskov

Všetky disky majú pri ich odhodení tendenciu padať určitým smerom. Rozlišujeme dva typy hodov podľa dopadu. Hod s prirodzeným smerom pádu disku sa nazýva "Hyzer", avšak keď disk hodíme tak, aby nepadal svojím prirodzeným smerom, označuje sa takýto hod ako "Anhyzer". Tu sú príklady prirodzeného chovania diskov:

 • Hráč je pravák, backhandový hod (RHBH) – disk prirodzene dopadne doľava.
 • Hráč je pravák, forehandový hod (RHFH), disk prirodzene dopadne doprava.
 • Hráč je ľavák, back-handový hod (LHBH), disk prirodzene dopadne doprava.
 • Hráč je ľavák, fore-handový hod (LHFH), disk prirodzene dopadne doľava.

Overstable: Tento disk obyčajne ešte zvýši svoj uhol. Disky, ktoré sú viac "overstable", nie sú vhodné pre začiatočníkov. Disk zabočí doľava (RHBH).

Understable: Disk tohoto charakteru, pôsobí proti prirodzenému uhlu disku. Tieto disky sú doporučované začiatočníkom. Disk zabočí doprava (RHBH).

Stable: Disk letí priamo a nezatáča.

Understable disk je viac citlivý na rýchlosť ako stable alebo overstable disk. Understable disk bude mať tendenciu letieť ako stable alebo overstable pri malých rýchlostiach. Začiatočníci obyčajne hádžu disk menšou rýchlosťou, čo je len otázkou tréningu. Hodnotenie stability disku závisí od konkrétneho výrobcu. Napríklad Innova discs (1 až -4) alebo Discraft (3 až -2), kde plus je pre overstable.


© HURRA DISC s.r.o., Všetky práva vyhradené | Webové stránky od AiVision, s.r.o. - e-shop riešenie AiShop