Prečo by ste mali zahrnúť Disc Golf medzi Vaše rekreačné programy?

Len málo rekreačných aktivít ponúka taký vysoký nepomer výnosu s porovnaním nákladov pre rekreáciu ľudí každej vekovej skupiny a spoločenskej vrstvy.

Disc golf je známy tým, že má nízke počiatočné náklady a ešte nižšie výdavky na údržbu, prakticky žiadne možné závady počas prevádzky nehrozia, je priaznivý okolitému prostrediu a je ho možné hrať celoročne vo všetkých klimatických podmienkach a okamžite si nachádza obľubu už u začiatočníkov v každom veku.

Náklady?

Závisí od Vašich predstáv a nárokov na jednotlivé komponenty disc golfového ihriska. Od jednoduchého ihriska až po deluxe 18-jamkové ihrisko s miestami odhodu s tvrdým povrchom, profesionálnymi kovovými značkami a profesionálnymi košmi uznanými PDGA.

Výdaje spojené s údržbou?

Celá údržba je spojená s občasným pokosením „fairway“, ktoré nie je nutné častejšie ako raz za mesiac. V prípade, že disc golfové ihrisko bolo vybudované v lese tak samozrejme žiadne kosenie nie je potrebné. Ak boli umiestnené v areáli odpadkové koše, tak tie je potrebné občasne vysypať. Ako ste si teda mohli všimnúť, tak s komponentmi ihriska nie je nutná žiadna údržba, keďže sú špeciálne navrhnuté odolávať všetkým poveternostný vplyvom.Aj o nevyhnutnú údržbu sa dokážeme postarať za Vás. Neprehliadnite časť „údržba“.

Potrebná plocha?

Plnohodnotné 18-jamkové ihrisko sa pohybuje medzi 20-25 akrov (približne 1 aker na jamku). Menšie rekreačné 9-jamkové ihrisko je možné stlačiť aj na 5-6 akrov. Neporovnateľnou výhodou disc golfu je schopnosť využiť pozemok, ktorý nie je naozaj vhodný pre akúkoľvek inú aktivitu. Inštalované koše sa vždy dajú demontovať a premiestniť na iné miesto. Týmto odpadajú aj nejaké obavy z nezvratnosti danej inštalácie na konkrétnom mieste.

Vandalizmus?

Aj keď sú to predmetné obavy v našich podmienkach, fakt, že v miestach, kde boli inštalované disc golfové ihriská sa miera vandalismu podstatne znížila tieto obavy ľahko vyvráti. Disc golfové ihrisko zvyšuje „rušnosť“ daného miesta v rôznych hodinách počas dňa a ešte viac počas poobedí, večerov a víkendov.

Kto hrá?

Jednoduchou odpoveďou bude, že každý kto môže. Štúdie potvrdzujú, že spomedzi športových aktivít, hádzanie frisbee sa dlhodobo pohybuje v prvej desiatke. Disc golfové ihrisko slúži širokej verejnosti bez obmedzení, čo sa určite nedá povedať o všetkých športových aktivitách, ktorá máme v dnešnej dobe k dispozícii. Tým sa majú na mysli náklady, požiadavky na fyzickú zdatnosť účastníkov. Disc golf má jednu s najrôznorodejších základní účastníkov v porovnaní s inými športmi. Táto hra je vhodná od rodín s deťmi cez jednotlivcov až po dôchodcov.

Možnosti príjmu?

Veľa ihrísk je voľne prístupných. Pomerne vysoké číslo ihrísk získava určitý príjem z požičiavania výstroje alebo jeho predaja, ak je takéto predajné zariadenie k dispozícii na mieste. Navyše pasívny príjem môže byť generovaný zavedením poplatku pre vstup do parku/areálu, prípadne za denný vstup na disc golfové ihrisko. Stále väčší záujem o disc golf v našich zemepisných šírkach si vyžiadal uvedenie nášho „Hurra projektu“ alebo kompletnej realizácie disc golfového ihriska na kľuč, jeho údržbu a prevádzku.

Hurra projekt pozostáva z niekoľkých stupňov:

  • Štúdia
  • Projekt
  • Inštalácia
  • Údržba

Vyššie uvedené dôvody sú určite jednými z tých, prečo sme pevne presvedčení, že to má zmysel. Ak ani to nie je dostatočne presvedčivé pozrite si ešte štatistiku zo sveta, ktorá určite hovorí o popularite tejto hry a jej veľkom potenciále v našom prostredí:

0

Počet vybudovaných Disc golfových ihrísk v USA v priebehu rokov


© HURRA DISC s.r.o., Všetky práva vyhradené | Webové stránky od AiVision, s.r.o. - e-shop riešenie AiShop