Ladder Golf (Rebríkový golf) tiež známy ako "Flingy Pongy" je patentovaný firmou Ladder Golf, LLC., spoločnosťou sídliacou v meste San Diego, Kalifornia.
Dve golfové loptičky spojené povrazom tvoria tzv. "bola". Táto "bola" sa potom hádže na špeciálny rebrík. Rebrík pozostáva z troch vodorovných stupienkov, ktoré reprezentujú bodovú hodnotu. Podstatou hry je hodiť "bolas" tak aby sa omotali okolo daných stupienkov.

Ako hrať Ladder Golf?

Predtým ako začneme hrať je potrebné umiestniť rebríky približne na 5 krokov od seba. Toto umiestnenie taktiež tvorí hraciu čiaru. Oficiálna vzdialenosť je približne 4,60m, ale pre zjednodušenie 5 krokov bude postačujúcich. Táto vzdialenosť je taktiež vhodná pre deti. Ladder Golf sa hrá na kolá, každé kolo pozostáva hodením troch "bolas" každým z hráčov. Hodenie mince určí, ktorý hráč alebo tím začne. Prvý hráč musí hodiť všetky 3 "bolas" predtým ako ide ďalší hráč. "Bolas" môžu byť hodené ľubovoľným spôsobom, môžu sa odraziť od zeme, avšak nemôžu byť všetky 3 hodené súčastne. Víťaz kola začina kolo nasledujúce. Víťazom sa stáva ten, kto dosiahne presne 21 bodov po dokončení ktoréhokoľvek kola. Ak hráč presiahne v danom kole 21 bodov, žiadne body si nepripočíta. Napríklad: Hráč, ktorý má 18 bodov potrebuje 3 body k tomu aby dosiahol presne 21 bodov k víťazstvu. Ak tento hráč má 5 bodov nahratých v danom kole potom ako všetci hráči hodili svoje "bolas", dané body sa nepočítajú a stále potrebuje 3 body k víťazstvu. V prípade, že obaja hráči alebo tímy nahrajú presne 21 bodov v danom kole, pokračujú v predĺžení, ktoré sa hrá až do momentu, keď dôjde k vedeniu jedného nad druhým o 2 body. Toto pravidlo platí len v predĺžení.

Čo sa smie a nesmie?
Všetko je dovolené, okrem fyzického kontaktu. Takže, rôzne zvuky a pohyby na rozptýlenie súpera sú vítané. Až po odohraní kola si hráči môžu ísť po svoje "bolas".

Bodovanie
Body sa určia na základe toho, na ktorom stupienku rebríka sa "bola" omotá. Vrchný stupienok je za 3 body. Stredný stupienok je za 2 body a posledný, najnižší stupienok je za 1 bod. Hráči môžu získať bonusový bod v prípade, že všetky "bolas" sa omotajú okolo toho istého stupienka alebo "bolas" skončia na rozličných stupienkoch (1-2-3). Najvyšší počet bodov za kolo je 10 (3 "bolas" na najvyššom stupienku). Pravidlá si častokrát ľudia obmieňajú. Dá sa hrať aj tak, že keď padne rovnaký počet bodov v danom kole, tie sa nulujú a nikomu nepripočítajú. Tiež je možné opačné bodovanie, t.j. vrchný stupienok za 1 bod a spodný za 3. Fantázii sa medze nekladú.

Krátka ukážka:
http://www.youtube.com/watch?v=vx5ffZ8ZM0c

Aj takéto kúsky sa dajú vymyslieť:
http://www.youtube.com/watch?v=SYf-J8aFkQU

Túto zábavnú hru si môžete zakúpiť v našom e-shope.
© HURRA DISC s.r.o., Všetky práva vyhradené | Webové stránky od AiVision, s.r.o. - e-shop riešenie AiShop